Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายมัธยม)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

002-บทคัดย่อภาษาไทย แก้ไข R&D 28 ก.ค.

Read More »

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

บทคัดย่อเศรษฐกิจพอเพียง

Read More »

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

21730920_392676907813649_3524584207145623800_n

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม. 11) สหวิทยาเขตชุมพร 2 ณ โรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

Read More »

ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรมอบทุนการศึกษา

DSC_0459

     วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. หอการค้าจังหวัดชุมพรและชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย           ๑. คุณสุพงศ์ เอื้ออารี ประธานหอการค้่าจังหวัดชุมพร           ๒. คุณไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที รองประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร           ๓. คุรประภาพรรณ ยุติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีชุมพร           ๔. คุณจีระพา สาคร พยาบาลวิชาชีพศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              ได้มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร เป็นผู้รับมอบ      มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น …

Read More »

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

21314734_390176124730394_1224053172373202859_n

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจัวหวัดชุมพร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาล๑บ้านท่าตะเภา วันที่ 6 กันยายน 2560

Read More »

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน

21106467_387880218293318_6680825622237936716_n

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน นักเรียน ม.๔ – ๖ ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมมรกตทวิน จ.ชุมพร

Read More »

โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

21083709_386379225110084_3366980039312014527_o

โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

Read More »

โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเคมี สายวิทย์ – คณิต

21083711_385685218512818_6339297943491461743_o

โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเคมี โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเคมี สายวิทย์ – คณิต ระดับชั้นมัธยมปลาย วันที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)  

Read More »

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

19598694_362577134156960_4276499938122073518_n

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)    

Read More »

โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพี่สร้างคนดีบ้านท่าตะเภา

31

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) โดยการนำของครูปราโมช  แก้วเกิด ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสัมพันธ์น้องพี่สร้างคนดีบ้านท่าตะเภา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนายศรีชัย  วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

Read More »