Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

   จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 100 วันตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ด้วยวิธีการทำงานของ (e-bidding) แจ้งเตือนรวมกลาง ตารางแสดง รายการอาหารสำหรับนักเรียนระดับ  

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหน

Read More »

โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

ขอบเขตรายละเอียดงานจ้างเหมาประกอบอาหารก ตารางแสดงวงเงิน รายงานการพิจารณากำหนดราคากลาง งานจ้างเหม

Read More »

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เรื่อ เอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหนังสือเร ตารางแสดงวงเงิน รายการหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2562  

Read More »