Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาแววนักวิทยาศาสตร์น้อย

DSC_0061

ชมภาพกิจกรรม [/ su_button]

Read More »

วันเด็กแห่งชาติ 11มค.2563

DSC_0109

[

Read More »

กิจกรรมวันครู 2563

DSCF6132

ชมภาพกิจกรรม [/ su_button]

Read More »

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม SketchUp  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร โดย นางสาวขวัญเรือน  พวงพันธ์ บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ม.3

Read More »

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2013  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล ๑  (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร โดย  นางสาวขวัญเรือน   พวงพันธ์ บทคัดย่อรายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ม.1

Read More »

กิจกรรมคริสต์มาส

DSC_0122

Read More »

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

DSC_0006

วันที่ 23 มกราคม  2561  เวลา 09.00 น. คณะกรรมการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เข้าประเมิน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา  ทั้งหมด มี 4 กิจกรรม เด่นๆ ดังนี้      1. กิจกรรมทักษะการออม    2. กิจกรรมส่งเสริมรายได้จากเกษตรพื้นฐาน    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น    4. ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ[  

Read More »

นักเรียนรับทุนการศึกษา

12

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ คุณณัฐกานต์ ครูศากยวงศ์  บุตรสาวของ นายจะเด็ด ครูศากยวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วยนายศรีชัย วีรนรพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และ ผอ.อรุณี จุลมนต์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 22 ทุน ในนามโรงเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read More »

กิจกรรมวันคริสต์มาส ๖๐

13

หมวดภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Read More »

หอการค้าจังหวัดชุมพรมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

21731339_392969717784368_2404235665158421605_n

หอการค้าจังหวัดชุมพรและชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคุณสุพงศ์ เอื้ออารี ประธานหอการค้่าจังหวัดชุมพรและคณะมอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 5,000 บาท โดยนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร เป็นผู้รับมอบ  และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น จำนวน 20 ทุนๆ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

Read More »