Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

บ้านดอนเกมส์ ครั้งที่ ๓๔

15042142_252578035156871_811544192181171609_o

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "บ้านดอนเกมส์"  ครั้งที่ ๓๔ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ชมภาพกิจกรรม

พิธิเปิด กีฬาบ้านดอนเกมส์ ชมภาพกิจกรรม

ฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี  ชมภาพกิจกรรม

ฟุตซอลรุ่น 14 ปีชาย ชมภาพ

ฟุตซอลรุ่น 18 ปีชาย ชมภาพ