Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

รับทุนการศึกษาจากหอการค้าจังหวัดชุมพร

 DSC_0403      วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกิตติ กิตติชนม์ธวัช ประธานหอการค้่าจังหวัดชุมพร และคณะ ได้มอบทุนการศึกษา ๕ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และมองไข่ไก่ จำนวน ๙๐๐ ฟอง เพื่อเข้าโครงการอาหารกลางวันให้่แก่เด็กนักเรียน 
 รายชื่อผู้รับทุน ได้แก่
๑. เด็กชายวิศวะ วงศ์สุวัฒน์ ชั้น ม.๑    
๒. เด็กชายสาโรจน์ นุ่นมา ชั้น ม.๒
๓. เด็กชายนรพนธ์ ศรีงาม ชั้น ม.๓
๔.นายวัชราวุฒิ  นาคสังข์ ชั้น ม.๔
๕. น.ส.กนกวรรณ ลือชัย ชั้น ม.๕

ชมภาพ