Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

21314529_390176368063703_8273001910466314541_n

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจัวหวัดชุมพร
ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
ณ โรงเรียนเทศบาล๑บ้านท่าตะเภ
วันที่ 6 กันยายน 2560

ชมภาพกิจกรรม