Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
12

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
โดยนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 

1413

ชมภาพกิจกรรม

About admin