Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

Read More »

ตัวแทนของจังหวัดชุมพร

179002

      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดให้เข้าร่วมโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Read More »

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

83813

     การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  จังหวัดชุมพร  ประจำปี ๒๕๕๙   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีชาย  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร

Read More »

การแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี

low

    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแข่งขันตอบปัญหา วันรพี พ.ศ.๒๕๕๙

Read More »

กิจกรรมวันแม่ ๕๙

mon1

ณ หอประชุมบ้านท่าตะเภา 

Read More »

เลือกประธานนักเรียน

13914107_193494024398606_2010031166969860100_o

Read More »

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทองรักษ์

246221

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ "หาดใหญ่วิชาการ" ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read More »

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเดินรณรงค์ ๗ สิงหาลงประชามติ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

1470633301157

Read More »

ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมใบประกอบวิชาชีพครู

Read More »

การต่อใบประกอบวิชาชีพครู

Read More »