Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน วิจิตรตระการกรองร้อยพานรับน้ำพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี ศรีแผ่นดิน ระดับประถมศึกษา

e3

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บ้านท่าตะเภา) ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับชาติ การประกวดแข่งขัน วิจิตรตระการกรองร้อยพานรับน้ำพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี ศรีแผ่นดิน ระดับประถมศึกษา รับประทานถ้วยรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ                  เด็กหญิงวริศา ศรีชนะ ป.๕/๒, เด็กหญิงรุจิสา เปลี่ยนแก้ว ป.๕/๒, เด็กหญิงโชติกา รักษาภูมิ  ป.๖/๒ เด็กหญิงปณิศา  ทินแก้ว   ป.๖/๓ และ เด็กชายพีรพล พรหมภินันท์  ป.๖/๓   ผู้ฝึกซ้อม  นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางจันทนา  อัมพะวัน  ครูชำนาญการ

Read More »

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

246221

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓          เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทองรักษ์ ม.๒/๑ ผู้ฝึกสอน   นางสมลักษณ์  ธรรมวิชิต  ครูชำนาญการพิเศษ  

Read More »

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้น ม.๑ – ๓

k3

     เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศรีอุทัย ม๒/๑, เด็กหญิงวริศรา  ศรีชนะ  ม.๒/๑ , เด็กหญิงฟ้าใส  เสียมศักดิ์  ม.๒/๑ ผู้ฝึกซ้อม  นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read More »

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้น ป.๔-๖

m2

   เด็กหญิงรุจิสา เปลี่ยนแก้ว ป.๕/๒  เด็กหญิงโชติกา รักษาภูมิ  ป.๖/๒  เด็กหญิงอำไพพรรณ  จงรักษ์  ป.๖/๒  ผู้ฝึกซ้อม  นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read More »

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้น ป.๔-๖

g3

  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ " หาดใหญ่่วิชาการ" ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   เด็กหญิงวริศา ศรีชนะ ป.๕/๒ , เด็กหญิงปณิศา  ทินแก้ว   ป.๖/๓, เด็กชายพีรพล พรหมภินันท์  ป.๖/๓ ผู้ฝึกซ้อม  นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  นางจันทนา  อัมพะวัน  ครูชำนาญการ  

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

p4

   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559     ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559      

Read More »

กิจกรรมร่วมปลูกป่าประชารัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

17204

            คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองชุมพร ร่วมปลูกปาประชารัฐ

Read More »

รณรงค์ร่วมลงประชามติ

p1

Read More »

โครงการ”สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย”

11

Read More »

โครงการค่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น

13537621_1067802303267064_4000777261549396631_n

Read More »