Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

12

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  โดยนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 

Read More »

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

21730920_392676907813649_3524584207145623800_n

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม. 11) สหวิทยาเขตชุมพร 2 ณ โรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

Read More »

ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรมอบทุนการศึกษา

DSC_0459

     วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. หอการค้าจังหวัดชุมพรและชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย           ๑. คุณสุพงศ์ เอื้ออารี ประธานหอการค้่าจังหวัดชุมพร           ๒. คุณไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที รองประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร           ๓. คุรประภาพรรณ ยุติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีชุมพร           ๔. คุณจีระพา สาคร พยาบาลวิชาชีพศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              ได้มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมพร เป็นผู้รับมอบ      มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น …

Read More »

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

21314734_390176124730394_1224053172373202859_n

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจัวหวัดชุมพร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาล๑บ้านท่าตะเภา วันที่ 6 กันยายน 2560

Read More »

กิจกรรมมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

21272832_389790931435580_158359796664701700_o

กิจกรรมมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๐ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วย นายวัฐญากรณ์ บัวกิ่ง รองปลัดเทศบาล นางอุรณี ปุญจุบัน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้จัดกิจกรรมมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร จากกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More »

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน

21106467_387880218293318_6680825622237936716_n

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน นักเรียน ม.๔ – ๖ ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมมรกตทวิน จ.ชุมพร

Read More »

โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

21083709_386379225110084_3366980039312014527_o

โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

Read More »

โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเคมี สายวิทย์ – คณิต

21083711_385685218512818_6339297943491461743_o

โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเคมี โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเคมี สายวิทย์ – คณิต ระดับชั้นมัธยมปลาย วันที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)  

Read More »

กีฬาสีอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๐

21016036_385613108520029_4782214906211003443_o

กีฬาสีอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นอนุบาล เพื่อความสามัคคี

Read More »

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

23

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมพร นำโดยนายศรีชัย วีระนรพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมคณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมบ้านท่าตะเภา

Read More »