Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ประกาศโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

   จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 100 วันตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ด้วยวิธีการทำงานของ (e-bidding) แจ้งเตือนรวมกลาง ตารางแสดง รายการอาหารสำหรับนักเรียนระดับ  

Read More »

ผลการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน วิชาเคมี 1 เรื่องแบบจำลอง อะตอม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา

02บทคัดย่อ_ครูแอน เคมี

Read More »

ประกาศรับมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%91-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2-102721088000852/?modal=admin_todo_tour    

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหน

Read More »

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือของโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเรียน 220 รายการ

Read More »

การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

บทคัดย่อ-2 ระบบร่างกายมนุษย์

Read More »

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาแววนักวิทยาศาสตร์น้อย

DSC_0061

ชมภาพกิจกรรม [/ su_button]

Read More »

วันเด็กแห่งชาติ 11มค.2563

DSC_0109

[

Read More »

กิจกรรมวันครู 2563

DSCF6132

ชมภาพกิจกรรม [/ su_button]

Read More »

การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ _ เพศศึกษา

Read More »