Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน

21106467_387880218293318_6680825622237936716_n

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน นักเรียน ม.๔ – ๖ ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมมรกตทวิน จ.ชุมพร

Read More »

โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

21083709_386379225110084_3366980039312014527_o

โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)

Read More »

โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเคมี สายวิทย์ – คณิต

21083711_385685218512818_6339297943491461743_o

โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเคมี โครงการค่ายพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเคมี สายวิทย์ – คณิต ระดับชั้นมัธยมปลาย วันที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)  

Read More »

กีฬาสีอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๐

21016036_385613108520029_4782214906211003443_o

กีฬาสีอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นอนุบาล เพื่อความสามัคคี

Read More »

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

23

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมพร นำโดยนายศรีชัย วีระนรพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมคณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมบ้านท่าตะเภา

Read More »

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)

467490

ชมภาพวันนี้ เวลา 13.30น. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)  จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโรงเรียน และวัดสามแก้ว  

Read More »

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

19731888_365646163850057_884452909189130496_n

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ณ วัดชุมพรรังสรรค์

Read More »

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

19598694_362577134156960_4276499938122073518_n

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)    

Read More »

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

19030551_350485748699432_3566319275707064282_n

      เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้จัดพิธีไว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายอัครพล ตั้งธรรมมงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร ได้เป็นเกียรติมาประธานในพิธี       – คุณนรินทร   สุกใส  ศิษย์เก่า โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านท่าตะเภา)  ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนเรียนดี  จำนวน 6 ทุนๆละ 1,000  บาท    ขอกราบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้     1. เด็กหญิงกรกัญญา   อุ่นแก้ว     ชั้น ป.1/1       2. เด็กชายณัฐวัฒน์     บุญญากร  ชั้น ป.2/2     3. เด็กชายศุภวิชญ์ …

Read More »

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครอง 2560_๑๗๐๘๐๗_0063

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ. โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)  โดยมี นายศรีชัย วีระนรพานิช เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Read More »