Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

กิจกรรมวันคริสต์มาส ๕๙

15590768_271937076554300_4293732331691863884_o

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล Christmas หรือ XMas ตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี ในกิจกรรมวันนี้มีเกมส์การละเล่น การแข่งขัน Spelling Bee เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะและสนุกกับภาษาต่างประเทศ  

Read More »

ต้อนรับนักกีฬาคนพิการ นักกีฬาพายเรือเหรียญเงินชิงแชมป์อาเซียน

15590700_271425649938776_444454567566915354_o

ยินดีต้อนรับ นายภูยิน คำนวณ นักกีฬาพายเรือเหรียญเงินชิงแชมป์อาเซียน ปั่นจักรยานวีลแชร์กับเพื่อน ในโครงการปั่นปลูกป่า รักษาน้ำ ๗๔ จังหวัด เพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ก่อนจะไปสิ้นสุดการเดินทางที่สนามหลวง

Read More »

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ – ๓

15675773_271281073286567_7513864567344443677_o

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑ – ๓ ประกอบด้วย ๑. เด็กชายณพัสกร    บูรณะคาม ๒. เด็กชายนัทธวัฒน์    ศรีห์ยัน ๓. เด็กหญิงฟ้าใส    เสียมศักดิ์ ๔. เด็กหญิงวริศรา    ศรีชนะ ๕. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ    ศรีอุทัย ๖. เด็กหญิงปรียาภรณ์    มานะคิด ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ๑. นายธีระยุทธ    กิตตินภวัฒน์ ๒. นางจันทนา    อัมพะวัน ๓. นางสาวปัญฑ์ชนิต    พุ่มแตงอ่อน

Read More »

ศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖

15675773_271281073286567_7513864567344443677_o

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ จังหวัดระนอง 

Read More »

รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

S__434258

  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 งานศิปลหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66  ระนอง  ได้แก่    1. เด็กหญิงรุจิสา  เปลี่ยนแก้ว ป.5/2    2. เด็กหญิงวริศา  ศรีชนะ ป.5/2    3. เด็กหญิงโชติกา  รักษาภูมิ ป.6/2    4. เด็กหญิงอำไพพรรณ  จงรักษ์ ป.6/2    5. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้องพงษ์  ป.6/3    6. เด็กชายพีรพล  พรหมภินันต์ ป.6/3

Read More »

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

S__9289799

                                            ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ป.1-ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที 66 ระนอง    ได้แก่เด็กชาย เด็กชายณัฐกรณ์  ทองขาว ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2   

Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ครั้งที่ 66 ระนอง

S__9289799

        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ่านท่าตะเภา) ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ระนอง ได้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1  จำนวน 3  รายได้  ได้แก่     1.  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับ ป.1-ป.6       2.  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6     3. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3     

Read More »

พิธีทักขิณานุปทาน กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

15590527_270474403367234_4625693012528291049_n

         คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมพร  คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)   หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม   ร่วมพิธีทักขิณานุปทาน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   ณ ปะรำพิธี บริเวณสวนอาภากรเกียรติวงศ์ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชุมพร  เมื่อวัน จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559

Read More »

โครงการการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย จังหวัดชุมพร

DSC_0592

                  เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕๙  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้เข้าร่วมโครงการการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชุมพร  ชั้นที่ ๓                                                 

Read More »

เพื่อนช่วยเพื่อน (นักศึกษาวิชาทหาร)

15625671_270440953370579_7486330320611760880_o

ช่วงเกิดอุทกภัยในจังหวัดชุมพรที่ผ่านมา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ได้ร่วมกันบรรจุข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแจกจ่ายประชาชนในจังหวัดชุมพรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้

Read More »